fbpx

Information

Akustik

Vores produkter er blandt de mest lydabsorberende!

Minimering af støj i private hjem såvel som på arbejdspladsen har stor betydning for vores indeklima. Nutidens minimalistiske stil med store, åbne rum, højt til loftet og hårde overflader spiller en vigtig rolle i indretning. For mange betyder dette en oplevelse af dårligere akustik og rumklang, hvor lydbølgerne kaster sig frem og tilbage. Med I-Woods listeloft og vægbeklædning vil netop dette problem afhjælpes - vi sammensætter design, akustik og bæredygtighed i ét og samme produkt, som tilmed er hurtigt og nemt at montere.

Efterklangstid

Forringet akustik er ofte til stor gene for de mennesker der befinder sig i et rummet. Den optimale efterklang for lyd i et rum er 0,6 sekunder. En kort efterklang forhindrer lyden i at blive kastet frem og tilbage, og giver oplevelsen af at lyden alene kommer fra lydkilden. Efterklangstiden på I-Wood Pro+ er ca. 0,5 sekunder og dermed bedre end det anbefalede.
Lyddæmpning af et rum sker via materialevalg og indretning herunder bl.a. møbler, gardiner og lignende. Trods dette oplever mange fortsat store støjgener i moderne rum. En fingerregel siger, at det lyddæmpende materiale i et rum bør svare til 25-35% af rummets gulvareal.

Lydrapporter

Vores produkter bakkes op af akkrediterede lydrapporter, hvor det er testet med en 45mm isolering bag modulet. Isoleringen har en lydabsorberende effekt og giver de mest optimale akustikegenskaber. Vi anbefaler derfor at bruge 45mm isolering bag vores produkter.
Hos I-Wood dokumenterer vi den udvidede akustiske løsning af vores listeloft med lydrapporten ved enhver gældende lejlighed. Vi prioriterer de lydabsorberende egenskaber højt, og vores listeloft og vægbeklædning sikrer derfor en væsentlig forbedret akustik og mindsker støjgener i mange forskellige aspekter.
Pro+

Montering

Monteringen af I-Wood listeloft og vægbeklædning er forsimplet i forhold til andre lignende produkter på markedet. Vores produkter er udviklet til at være nemme at bearbejde og montere. Fordelen er at alle vores listebeklædninger bliver lavet i hele MDF plade. Listerne udfræses på forsiden af pladen. Det betyder, at man fortsat har en hel plade at fæstne modulerne på i forhold til forskallingen.

Tilpasning

Tilpasningen af I-Wood listebeklædninger kan ske med fx dyksav eller afkortersav. Det er muligt at tilpasse i både længde og bredde. Filten er fastmonteret i mellemrummene mellem listerne og med den bagved liggende ”plade” er det muligt at bore ud til spots, lampesteder og lignende uden ekstra arbejde. Dette kan gøres både før og efter montering af panelerne.

Fingersamlinger

I-Wood listelofter laves som udgangspunkt med fingersamlinger i enderne, som forskyder samlingerne mellem de enkelte lister i hvert panel. Det, at panelerne kan stødes helt sammen, resulterer i, at man får en færdig overflade, som flyder ud i ét uden væsentligt synlige mellemrum i samlingerne.

Listelofterne er lavet af naturmateriale og kan over tid enten udvide eller trække sig sammen. Derfor anbefaler vi at produktet akklimatiserer inden opsætning, så det har tilpasset sig rummets forventet temperatur og fugtighed. Ligeledes kan der forekomme farveforskel ved naturprodukter.

Tryk her for at se monteringsvejledning

Bæredygtighed og kvalitet

Hos I-Wood tager vi stilling

Miljø og kvalitet spiller en stor rolle for os. Det er derfor kun naturligt, at sikre at alle væsentlige certificeringer og godkendelser er på plads.

Filten i alle I-Woods produkter er lavet af genbrugsplast som blandt andet opsamles fra verdenshavene. Udover at være bæredygtigt er filtpladerne brandhæmmende, allergivenlige og giver et fantastisk effektivt lydabsorberende effekt til vores produkter (EN ISO 354).

Træet i I-Woods produkter indkøbes kun fra FSC-certificerede forhandlere. På den måde sikres et bæredygtigt skovbrug, med fokus på reproduktion af planteliv, gode arbejdsforhold og bedre dyreliv.

Savsmuld og spild fra produktionen genbruges til opvarmning af virksomheden

Certificeringer

Brandhæmmende filt – EN13501 Class B
Sundhedsmærket filt – OEKO-TEX® Standard 100
TripTrap Olie – brandtestet

Det er muligt at producere i brandhæmmende MDF – B-s1,d0. Kontakt os for nærmere information.

Kvalitet

Kvalitet er et af nøgleordene for vores produkter. Vi sikrer en optimal kvalitet af både råmaterialer, produktion og det færdige produkt via skemalagte kvalitetskontroller og nøje udvælgelse af vores underleverandører.